Sæbø paintball

Regler 

______________________________________________________________________

- Aldersgrense er 18 år (Alle spelera under 18 år skal ha med ein TILLATELSE for og spele.)

- Alt spel foregår på eige annsvar der speleren sjølv står annsvarleg for eventuelle skader.

- Instruktørens beskjeder skal til kvar ei tid følges

- I pauseområdet skal markørene til kvar ei tid vere desarmerte (instruktør viser korleis)

- Inne i speleområdet skal masker vere på til ei kvar tid, ingen unntak.

- Dersom det skal nyttast anna utstyr en det som er utleigd av Sæbø Paintball skal dette informerast om før speler starter.

- All behandling av utstyr skal foregå etter instruktørens beskjeder, dette gjelder fylling av luft og ammunisjon.

Ved brudd på reglane kan instruktør vise personer vekk fra området utan krav på erstatning av betalt spel. Alle henvendelser til instruktør blir tatt seriøst og behandla på ein proffesjonel måte.

Er du mellom 13 og 18 år? Hugs Tillatelse

Tillatelse-skjema

Regler utskriftsvennleg